Werkwijze
en Visie

Werkwijze en Visie

Uit de Steigers is er voor mensen die door psychische of sociale problematieken, al dan niet met een licht verstandelijke beperking, extra aandacht nodig hebben om hun doel vast te stellen en deze te verwezelijken.

Wij passen het zogenoemde 'Ervaringsleren' toe om jou meer grip te geven op je toekomst. Het creëren van een voor jou specifieke situatie zorgt ervoor dat je concrete ervaringen opdoet. Die ervaringen motiveren je en stellen je in staat tot (zelf)reflectie. Alle ervaringen die je opdoet tijdens een gecreëerde situatie, maar ook tijdens je werk, activiteiten, projecten en oefeningen staan centraal in het hele leerproces. Vandaar uit verken en verbeter je de kwaliteiten, vaardigheden en attitude die je hebt.

De Methodiek  'Ervaringsleren' is uitermate geschikt en stimulerend om mensen die op meerdere leefgebieden problemen ondervinden en/of zijn vastgelopen in de hulpverlening, te ondersteunen. 'Ervaringsleren' is een intensieve werkmethode, waarbij het maken van keuzes, het ondernemen van activiteiten en het concretiseren van de toekomstplannen systematisch ondersteund worden. Uit de Steigers biedt ruimte om verworven inzichten verder te ontwikkelen. We stimuleren daarbij je eigen initiatief. Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden. We brengen deze in kaart en maken een trajectplan met helder omschreven doelen, een aanpak en een tijdsplan. We toetsen en bespreken de voortgang voordurend met jou en je netwerk.

De juiste combinatie van ervaring en reflectie leidt tot nieuwe leerprocessen, die er uiteindelijk voor zorgen dat je meer zelfstandigheid en zelfbewustzijn verwerft waarna een nieuw toekomstperspectief ontstaat.

Verandering en vooruitgang zijn krachtiger als je zelf ontdekt waar je door wordt belemmerd en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Na het doorlopen van een traject heb je inzicht in je sterke en minder sterke kanten, kun je terugblikken op verschillende successen, is je netwerk vergroot en treed je je toekomst met meer zelfbewustzijn tegemoet.